پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

پرسش و پاسخ » عده

۱۱ پرسش: اگر خانمی با گرفتن مهر و تمام حقوق خود طلاق بگیرد طلاق خلعی است یا رجعی ؟
پاسخ: اگر شوهر طلاق داده است و بذل مالی نبوده طلاق رجعی است . مگر اینکه یائسه یا صغیره و یا غیر مدخول بها باشد .
۱۲ پرسش: شوهری زن خود را طلاق داده است در دادگاه ولی طلاق شرعی نداده است و می گوید نمی خواهم این زن دیگر ازدواج بکند و باید معلقه باشد آیا می تواند این زن ازدواج کند یا احتیاج به طلاق حاکم شرع دارد ؟
پاسخ: اگر طلاق واجد شرائط شرعی نبوده است ، نمی تواند ازدواج کند ، ولی می تواند بحاکم شرع مراجعه نماید تا پس از طی مراحلی طلاق دهد .
۱۳ پرسش: اگر زنی اعتراف کند که مهر و کلیه حقوق خود را دریافت نمودم و بخششی به شوهر نکردم و طلاق می گیرد در اینصورت طلاق خلعی یا رجعی است ؟
پاسخ: اگر شوهر طلاق داده است و بذل مالی نبوده رجعی است مگر اینکه یائسه یا صغیره یا غیر مدخول بها باشد .
۱۴ پرسش: اگر مرد و زنی مدت زیادی از هم جدا زندگی کنند و بعد از سه سال طلاق صورت بگیرد عده لازم است ؟
پاسخ: باید عده نگه دارد .
۱۵ پرسش: آیا مردی که خانمی را به صیغه خود در آورده و مدت تمام شده باید مراقب او باشد که در مدت عده با مرد دیگر ازدواج نکند یا خیر ؟
پاسخ: لازم نیست .
۱۶ پرسش: دختری بعد از ازدواج و دخول از دبر ، طلاق داده شد و بدون عده با کس دیگر ازدواج کرد حکم آنرا بیان کنید ؟
پاسخ: عده بر او واجب بوده است اگر بمقدار ختنه گاه داخل شده باشد ، ولی اگر معلوم نیست به این مقدار داخل شده باشد عده واجب نیست . و بنا بر وجوب عده اگر با علم آنها به اینکه عده واجب است و ازدواج در عده حرام است ازدواج کرده اند ، ازدواج دوم باطل است و آن زن بر او حرام ابدی شده است ، و اگر نمی دانستند و عقد خوانده اند عقد باطل است ولی اگر دخول نشده باشد حرام ابدی نشده است و می توانند دوباره عقد بخوانند و اگر دخول شده باشد حرام ابدی هستند .
۱۷ پرسش: عده وفات چقدر است و آیا می توا ن با مرد نامحرم صحبت کند و حکم خروج او از منزل چیست و مخارج آن بعهده کیست ؟
پاسخ: چهار ماه و ده روز یعنی ازدواج نکند و خود را آرایش ننماید و ارتباط با نامحرم در حدی که همیشه مجاز بوده است مانند صحبتهای معمولی اشکال ندارد . و مانعی ندارد از منزل خارج شود ولی مکروه است در دوران عده شب جای دیگری بخوابد یا برای غیر ضرورت یا کاری یا انجام وظیفه ای یا اداء حقی خارج شود ، و رعایت این امور بهتر است ولی واجب نیست و مخارج او با خودش می باشد .
۱۸ پرسش: اگر کسی جاهلا در عده رجعیه با خواهر زنش ازدواج کند حکم او چیست ؟
پاسخ: عقد باطل است و اگر دخول شده وطی شبهه است و فرزند آنها حلال زاده است و اکنون باید ازهم جدا شوند تا عده همسرش تمام شود ، سپس می تواند دوباره عقد کند .
۱۹ پرسش: نامحرم شدن زن متعه از زمان بخشیدن مدت است یا از زمان علم او به آن ؟ و عده از کدام زمان است ؟
پاسخ: از زمان بخشیده شدن است .
۲۰ پرسش: آیا به زنان بدکاره و فاحشه عده تعلق می گیرد ؟
پاسخ: زنا عده ندارد .
برای ارسال سوال جدید اینجا را کلیک کنید
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français