پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

پرسش و پاسخ » جستجو (ابرو)

۱ پرسش: حکم خالکوبی یا تاتو یا هاشور ابرو برای خانمها چیست؟ آیا مانع غسل و وضو است؟ ایا نشان دادن آن به نامحرم جایز است؟
پاسخ: خالکوبى زیر پوست فی حد ذاته اشکال ندارد ومانع وضو وغسل نیست ولی اگر عرفا زینت به حساب بیاید زن باید ان را از مرد نامحرم بپوشاند.
تتو (خالکوبی)
۲ پرسش: کیفیت تیمم را توضیح دهید
پاسخ: اول: نیت تیمم کند و کف دو دست خود را بر خاک یا چیزى که تیمم با آن صحیح است بزند یا بگذارد ، ـ و بنابر احتیاط لازم ـ دو کف دست همزمان بر خاک زده شود.
دوم: کشیدن کف هر دو دست به تمام پیشانى از جائى که موى سر می روید تا ابروها و بالاى بینى ، و همچنین دو طرف پیشانى ـ بنابر احتیاط واجب ـ و احتیاط مستحب آن است که دستها روى ابروها هم کشیده شود .
سوم: کشیدن کف دست چپ به تمام پشت دست راست ، و کشیدن کف دست راست به تمام پشت دست چپ . و احتیاط واجب آن است که ترتیب بین دست راست و دست چپ رعایت شود .
تیمم
۳ پرسش: آیا مسلمان می تواند در یک کشور اروپایی و یا آمریکایی از دارایی کفار بدزدد؟ و آیا او می تواند برای به دست آوردن پول از راههایی که نزد خود آنان معمول است، چاره اندیشی کند؟ و بدان وسایل توسل جوید؟
پاسخ: به طور کلی سرقت اموال عمومی و خصوصی جایز نیست، و نیز تلف کردن آن هم جایز نیست حتی اگر چنان عملی به آبروی اسلام و مسلمانان لطمه وارد نسازد ولی نسبت به تعهد ضمنی ای که هنگام گرفتن ویزا از آن دولت داده است خیانت و فریبکاری و بر خلاف امانتداری محسوب گردد، زیرا عهدشکنی و فریبکاری به هر کس و به هر صورت باشد، حرام است.
سرقت
۴ پرسش: زنی که روی خود را نمی گیرد می تواند موهای صورت و ابروان را بردارد و پودر طبیعی و سبک بر صورت بزند؟
پاسخ: برداشتن موی صورت، و باریک کردن ابروان، مانع از بازگذاشتن رو نمی شود به شرط آنکه از افتادن در حرام ایمن باشد و بازگذاشتن صورت به انگیزه نگاه نامحرمان نباشد امّا پس از به کار بردن پودر و وسایل آرایشی، پوشاندن صورت واجب است.
حجاب
۵ پرسش: زنی که روی خود را نمی گیرد می تواند موهای صورت و ابروان را بردارد؟ و پودر طبیعی و سبک بر صورت بزند؟
پاسخ: برداشتن موی صورت، و باریک کردن ابروان، مانع از باز گذاشتن رو نمی شود به شرط آنکه از افتادن در گناه ایمن باشد و باز گذاشتن صورت به انگیزه نگاه نامحرمان به او نباشد.
ولی پس از استفاده از پودر و وسایل آرایشی، پوشاندن صورت واجب است.
زینت و آرایش کردن
۶ پرسش: اگر انسان به خاطر ترس از آبرو و خجالت به جای غسل تیمم کند آیا تیمم او صحیح است ؟
پاسخ: حیا و خجالت به تنهایی عذر برای تیمم بدل از غسل نیست، بله چنانچه غسل کردن برای او حرجی باشد تیمم وی صحیح است.
تیمم
۷ پرسش: آیا خانمهایی که دارای تاتو بر روی ابروهای خود می باشند می توانند به حج بروند؟
پاسخ: اشکال ندارد وبه حج ضرری نمیرساند.
حج
۸ پرسش: تاتو کردن ابروها ولبها چه حکمی دارد؟ و آیا تاتو مانع غسل و وضو می شود؟
پاسخ: خالکوبی زیر پوست فی حد ذاته اشکال ندارد ومانع وضو وغسل نیست ولی اگر عرفا زینت به حساب بیاید زن باید ان را از مرد نامحرم بپوشاند.
تتو (خالکوبی)
۹ پرسش: حجاب زن و گردی صورتش تا چه حد باید باشد ؟ اگر ابروها برداشته شده باشد حکم چیست ؟
پاسخ: حجاب کافی آن است که موها و بدن را پوشانده و خود زینت شمرده نشود و برجستگیهای زن را نمایان نسازد و صورت و دستها تا مچ لازم نیست پوشانده شود و همچنین ابروی برداشته شده لازم نیست پوشانده شود ولی باید که با ارایش زینت نشده باشد.
حجاب
۱۰ پرسش: آیا برداشتن مقداری از ابرو برای مرد حرام است ؟
پاسخ: فی نفسه مانعی ندارد .
زینت و آرایش کردن
برای ارسال سوال جدید اینجا را کلیک کنید
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français