پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

پرسش و پاسخ » جستجو (رقص)

۱ پرسش: آیا زن می تواند دربرابر شوهرش با موزیک و یا بدون آن، برقصد؟
پاسخ: بدون موسیقی مناسب مجالس لهو و لعب ،جایز می یاشد.
رقص
۲ پرسش: خطاط و هنرمند مسلمان می تواند تابلویی بنویسد و یا رسم کند که در آن، نوعی شراب و یا مجلس رقص و یا گوشت خوک اعلان و آگهی می شود؟
پاسخ: چنین کاری برای او جایز نیست چون آن، اشاعه گناه و ترویج فساد و تباهی است.
خطاطی
۳ پرسش: نظر به اینکه مجالس عروسی امروزه اغلب مختلط و همراه با رقص و موسیقی است و عدم شرکت باعث کدورت آشنایان می شود، آیا شرکت در این مجالس با رعایت حجاب کامل اسلامی و عدم همراهی در اعمال آنها جایز است؟
پاسخ: اگر بیم افتادن به گناه نباشد حضور مانعی ندارد ولی وظیفه نهی از منکر هم باید رعایت شود.
مجالس لهو و لعب
۴ پرسش: آیا یادگیری هنر رقص جایز است؟
پاسخ: بنابر احتیاط به طور مطلق جایز نمی باشد.
رقص
۵ پرسش: آیا رقصیدن در تنهایی نیز اشکال دارد ؟
پاسخ: رقصیدن زن برای زن یا به تنهایی ـ به احتیاط واجب ـ جایز نیست .
رقص
۶ پرسش: آیا رقص برای ورزش و ایجاد شادی با خواهر یا مادر اشکال دارد؟
پاسخ: به احتیاط واجب جایز نیست.
رقص
۷ پرسش: آیا رقصیدن سنتی با رقصهای نوین و غربی در حکم متفاوتند ؟
پاسخ: اگر رقص باشد اشکال دارد.
رقص
۸ پرسش: رقصیدن مرد در مجلس مردانه چه حکمی دارد؟
پاسخ: بنابر احتیاط واجب جایز نیست.
رقص
۹ پرسش: می خواستم حکم رقص زن برای زن را در مجالس عروسی اگر صرفا برای ابراز شادی عروسی باشد را بدانم؟
پاسخ: بنابر احتیاط لازم جایز نیست.
رقص
۱۰ پرسش: حکم رقصیدن برای مردان و زنان چیست؟
پاسخ: رقص زن برای زنان و مرد برای مردان بنابر احتیاط واجب جایز نیست و تنها رقص زن و شوهر اگر دور از دید دیگران باشد جایز است .
رقص
برای ارسال سوال جدید اینجا را کلیک کنید
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français