Büyük Taklid Merci'i Sayın Seyyid Ali Hüseyni Sistani’nin Bürosunun Resmi İnternet Sitesi

Sorular ve Cevaplar » NEZİR

11 Soru: Aptal (yani, malını anlamsız yerlerde harcayan) bir şahıs, fakire bir şey vermesini nezrederse nezrini yerine getirmeli midir?
Cevap: Nezri sahih değildir.
12 Soru: Müflis, tasarruf etmekten men edildiği bir malı fakire vermeği nezrederse nezrinin hükmü nedir?
Cevap: Nezri sahih değildir.
13 Soru: Kadın kocasının zevk alma hakkıyla çelişirse nezir etmeden önce veya daha sonra kocasından izin almadan nezir etmesi sahih midir?
Cevap: Nezir etmesi sahih değildir. Evlenmeden önce dahi nezretmiş olsa hüküm aynıdır.
14 Soru: Kocasından izinsiz kadının kendi malından nezir etmesinin hükmü nedir?
Cevap: Sakıncalıdır. Bu konuda ihtiyat edilmelidir.
15 Soru: Kadının hac, zekât, sadaka, baba-anneye ve yakınlara ihsan etmede, kocasından izin alması gerekir mi?
Cevap: Kocanın izni gerekmez.
16 Soru: Kadın, kocasının izniyle nezir ederse, daha sonra kocası onun nezrini bozabilir mi?
Cevap: Bozamaz ve nezrini yerine getirmesine engel olamaz.
17 Soru: Evladın nezir etmesinde babanın izni şart mıdır?
Cevap: Şart değildir.
18 Soru: Anne veya baba, şefkatten dolayı çocuklarını yapmış olduğu nezirden men ederler ve onlara uymamak incinmelerine sebep olursa, nezirin hüküm nedir?
Cevap: Nezir batıl olur.
19 Soru: İnsan yapamayacağı bir şeyi nezredebilir mi?
Cevap: İnsan yapabileceği bir şeyi nezretmelidir. Mesela yaya olarak Kerbela’ya gidemeyeceği halde yaya gitmeyi nezrederse, nezri sahih değildir.
20 Soru: İnsan nezrettiğinde yapmaya gücü olur daha sonra aciz olursa nezrinin hükmü nedir?
Cevap: Nezri batıl olur. Ona bir şey de gelmez.
Yeni bir soru göndermek için buraya tıklayınız
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français