پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » آموزش احکام بانوان به زبان ساده (حیض - استحاضه - نفاس - غسل - تیمم)

چند مثال برای اقسام عادت ← → کمترین فاصله بین دو حیض

اقسام عادت در حیض

فاطمه: آیا همه زن ها به صورت منظم عادت ماهانه دارند؟
مادر: خیر، خونریزی در بعضی از خانم ها منظم است، و به دوره منظمِ خونریزیِ آنها «عادت» گفته می شود، ولی بعضی از خانم ها خونریزیِ نامنظمی دارند.

فاطمه: آیا تمام زن هایی که عادت دارند به یک اندازه و در زمان معیّنی خون می بینند؟
مادر: خیر، زنانی که دارای عادت هستند (یعنی دارای خونریزیِ منظم هستند) به سه دسته تقسیم می شوند:
1- زنانی که دارای «عادت وقتیّه و عددیّه» هستند، یعنی خونریزی هم از نظرِ زمانِ شروعِ حیض و هم از نظرِ تعدادِ روزهایِ آن منظم باشد.
2- زنانی که دارای «عادت وقتیّه» هستند، یعنی زمانِ شروعِ خونریزی منظم باشد، ولی از نظرِ تعدادِ روزهایِ آن نامنظم باشد.
3- زنانی که دارای «عادت عددیّه» هستند، یعنی خونریزی از نظرِ تعدادِ روزهایِ خونریزی منظم باشد، ولی زمانِ شروعِ حیض نامنظم باشد.
چند مثال برای اقسام عادت ← → کمترین فاصله بین دو حیض
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français