پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » آموزش احکام بانوان به زبان ساده (حیض - استحاضه - نفاس - غسل - تیمم)

اقسام زنانی که عادت ندارند ← → اقسام عادت در حیض

چند مثال برای اقسام عادت

فاطمه: ممکن است به ترتیب برای هر کدام یک مثال بزنید؟
مادر: بله، چرا که نه!
1- اگر خانمی در دو ماه اخیر، در روزِ پانزدهمِ هر ماه خون ببیند و در روزِ بیستم پاک شود، این خانم دارای «عادت وقتیّه و عددیّه» پنج روزه است.
2- اگر خانمی در دو ماه اخیر، در روزِ اولِ هر ماه خون ببیند ولی روزِ پاک شدن او بی نظم باشد، مثلاً ماه اول در روزِ هشتم پاک شود و ماه دوم در روزِ ششم پاک شود، این خانم تنها دارای «عادت وقتیّه» است.
3- اگر خانمی در دو ماهِ اخیر هفت روز خون ببیند، ولی زمانِ شروع و پایانِ آن یکسان نباشد، مثلاً در ماهِ اول از روزِ اول تا روزِ هفتم خون ببیند و در ماهِ دوم از روزِ دهم تا روزِ هفدهم خون ببیند، این خانم تنها دارای «عادت عددیّه» هفت روزه است.
اقسام زنانی که عادت ندارند ← → اقسام عادت در حیض
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français