پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » آموزش احکام بانوان به زبان ساده (حیض - استحاضه - نفاس - غسل - تیمم)

چگونگی تشخیص وضعیت ← → چند مثال برای اقسام عادت

اقسام زنانی که عادت ندارند

فاطمه: آیا زنانی که عادت ندارند (یعنی خونریزی منظم ندارند) وضعیت مشابهی دارند؟
مادر: خیر، زنانی که عادتِ منظم ندارند نیز به سه دسته تقسیم می شوند: مبتدئه، مضطربه و ناسیه.
1- «مبتدئه» یعنی زنی که دفعه اول خون می بیند.
2- «مضطربه» یعنی زنی که دو ماه پشتِ سرِ هم خون دیده ولی آن دو بار، هم از جهتِ وقت و هم از جهتِ عدد یکسان نباشند.
3- «ناسیه» یعنی زنی که قبلاً عادت ماهانه منظمی داشت، ولی مقدار یا زمانِ عادتِ خود یا هر دو را فراموش کرده باشد.
فاطمه: بنابراین جمعاً شش قِسم داریم!
مادر: بله، درست است؛ و باید توجه کرد که هر یک از این شش قِسم احکام مخصوص به خود را دارد، و هر خانمی باید وضعیت خود را تشخیص دهد تا بتواند به وظایف شرعی خود عمل کند.
چگونگی تشخیص وضعیت ← → چند مثال برای اقسام عادت
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français