پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » آموزش احکام بانوان به زبان ساده (حیض - استحاضه - نفاس - غسل - تیمم)

احکام عادت وقتیّه ← → چگونگی تشخیص وضعیت

احکام عادت وقتیّه و عددیّه

فاطمه: اگر زنی «عادت وقتیّه و عددیّه» داشت، و در وقتِ عادتِ خودش خون دید، حکمش چیست؟
مادر: به محض دیدن خون آن را شروعِ حیضِ خود قرار دهد و عبادت ها را ترک کند.

فاطمه: اگر زنی «عادت وقتیّه و عددیّه» داشت، و عادت او هفت روزه بود، ولی در یک ماه هشت یا نُه روز خون دید، حکمش چیست؟
مادر: تمام هشت یا نُه روز را حیض قرار دهد هرچند خون در بعضی اوقات نشانه های حیض را نداشته باشد.
فاطمه: اگر زنی «عادت وقتیّه و عددیّه» هفت روزه داشت، ولی در یکی از ماه ها بیش از ده روز خون دید، حکمش چیست؟
مادر: فقط خونی که در روزهایِ عادتش بیرون می آید را حیض بداند، و خونِ بیش از آن حکم استحاضه دارد.
احکام عادت وقتیّه ← → چگونگی تشخیص وضعیت
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français