پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » آموزش احکام بانوان به زبان ساده (حیض - استحاضه - نفاس - غسل - تیمم)

احکام عادت عددیّه ← → احکام عادت وقتیّه و عددیّه

احکام عادت وقتیّه

فاطمه: مثلاً اگر زنی «عادت وقتیّه» داشت و هر ماه در روزِ دهم خون می دید، اگر در وقتِ عادتِ خودش (یعنی در همان روز دهم) خون ببیند، آیا به محض دیدن خون می تواند آن را شروعِ حیضِ خود قرار دهد؟
مادر: بله، به محض دیدن خون آن را حیض قرار دهد و عبادت ها را ترک کند.

فاطمه: اگر زنی «عادت وقتیّه» داشت، حیضِ او ممکن است چند روز طول بکشد؟
مادر: اگر خونریزیِ او بیش از سه روز ادامه داشت و قبل از ده روز قطع شد، تمام آن خون حیض است.
فاطمه: اگر زنی دارای «عادت وقتیّه» باشد و در وقتِ عادت خودش خون ببیند، ولی خونریزی بیش از ده روز طول بکشد، حکمش چیست؟
مادر: اگر نشانه های خون در تمام مدّتِ خونریزی یک جور باشد باید مقدارِ روزهایِ عادتِ بعضی از خویشان (مانند مادر یا خواهر یا دختر عمو یا دختر خاله یا...) را حیض برای خودش قرار دهد و بقیّه استحاضه است، مثلاً اگر عادتِ اکثر دخترهای فامیل هفت روزه باشد می تواند هفت روز را حیض و بقیّه را استحاضه قرار دهد.
احکام عادت عددیّه ← → احکام عادت وقتیّه و عددیّه
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français