پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » آموزش احکام بانوان به زبان ساده (حیض - استحاضه - نفاس - غسل - تیمم)

احکام مبتدئه ← → احکام عادت وقتیّه

احکام عادت عددیّه

فاطمه: اگر زنی «عادت عددیّه» داشت، آیا به محض دیدن خون می تواند آن را حیض قرار دهد؟
مادر: اگر خونی که مشاهده کرد دارای نشانه های حیض باشد (مثلاً رنگ آن قرمز تیره باشد و با فشار و کمی سوزش خارج شود) بلافاصله آن را حیض قرار دهد، ولی اگر نشانه های حیض را نداشت هرگاه مطمئن شود که خون تا سه روز ادامه خواهد داشت آنگاه خون را حیض قرار دهد.

فاطمه: اگر زنی «عادت عددیّه» هفت روزه داشت، ولی در یک ماه پنج روز یا نُه روز خون دید، حکمش چیست؟
مادر: با توجه به اینکه در هر دو مثال خونریزیِ او قبل از ده روزِ کامل قطع شد، پس تمام پنج روز یا نُه روز حیض است.

فاطمه: اگر زنی «عادت عددیّه» هفت روزه داشت، ولی در یکی از ماه ها بیش از ده روز خونریزیِ یکنواخت داشت، حکمش چیست؟
مادر: هفت روزِ اول را حیض قرار دهد، و اگر در روزِ هشتم متوجّه شد که خونریزی قطع نشده، فعلاً نمی تواند غُسلِ حیض انجام دهد و باید تا روزِ دهم صبر کند، پس چنانچه بعد از روزِ دهم دید خون همچنان ادامه دارد معلوم می شود که هفت روزِ اول حیض و سه روزِ بعد استحاضه بوده است، بنابراین باید برای خواندن نماز غُسلِ حیض انجام دهد و نمازهایی که در این سه روز نخوانده را بعداً قضا کند.
احکام مبتدئه ← → احکام عادت وقتیّه
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français