پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » آموزش احکام بانوان به زبان ساده (حیض - استحاضه - نفاس - غسل - تیمم)

احکام مشترک بین استحاضه قلیله و متوسّطه ← → استحاضه قلیله

استحاضه متوسّطه

فاطمه: زنی که استحاضه متوسّطه دارد چه کارهایی باید انجام دهد؟
مادر: همانند استحاضه قلیله باید برای هر نماز یک وضو بگیرد، و (بنا بر احتیاط واجب)(1) علاوه بر آن هر روز قبل از نمازِ صبح یک غُسل انجام دهد.
فاطمه: غُسل استحاضه متوسّطه قبل از وضو است یا بعد از آن؟
مادر: باید اول غُسل کند بعد وضو بگیرد. (نکته: برای وضو باید مواضع مسح خشک باشد)

فاطمه: اگر در استحاضه متوسّطه فراموش کرد قبل از نمازِ صبح غُسل کند، حکمش چیست؟
مادر: (بنابر احتیاط واجب) نمازش باطل است و باید آن را دوباره بخواند، و قبل از نماز ظهر باید غُسل آن روز را انجام دهد.

فاطمه: اگر خانمی بعد از نمازِ صبح خون استحاضه متوسّطه ببیند، چه وقت باید غُسل کند؟
مادر: (بنابر احتیاط واجب) باید قبل از نمازهای ظهر و عصر غُسل کند، و اگر بعد از خواندن نمازهای ظهر و عصر خون شروع شد، قبل از نمازهای مغرب و عشا غُسل استحاضه کند، و چنانچه استحاضه تا فردای آن روز ادامه داشت، قبل از نمازِ صبحِ روز بعد غُسل کند.

(1) احتیاط واجب یعنی مکلّف می تواند در خصوص این مسأله با رعایت ترتیب اعلمیّت از مجتهد دیگری تقلید کند.
احکام مشترک بین استحاضه قلیله و متوسّطه ← → استحاضه قلیله
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français