پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » آموزش احکام بانوان به زبان ساده (حیض - استحاضه - نفاس - غسل - تیمم)

استحاضه کثیره ← → استحاضه متوسّطه

احکام مشترک بین استحاضه قلیله و متوسّطه

فاطمه: برای خواندن نماز در استحاضه قلیله یا متوسّطه آیا لازم است پنبه را عوض کنیم یا بدن را آب بکشیم؟
مادر: تعویض پنبه لازم نیست، و اگر خون به ظاهرِ بدن سرایت نکرده باشد آب کشیدنِ آن هم لازم نیست.

فاطمه: آیا زن مستحاضه قلیله یا متوسّطه می تواند بین وضو و نماز فاصله بیندازد؟
مادر: خیر، باید فوراً نمازش را بخواند، ولی انجام دادن کارهایی که برای خواندنِ نماز لازم است مانند تهیّه مُهر و پوشیدنِ چادر نماز و همچنین مستحبات نماز مانند اذان و اقامه اشکال ندارد.

فاطمه: اگر زن مستحاضه قلیله یا متوسّطه مطمئن باشد که هنگام وضو و خواندنِ دو نماز هیچ خونی از او خارج نمی شود، آیا باز هم لازم است برای نمازِ دوم وضو بگیرد؟
مادر: اگر خون هم در ظاهر و هم در باطن قطع شده باشد لازم نیست برای نمازِ دوم وضو بگیرد، و پاک بودن در ظاهر به تنهایی کافی نیست.
فاطمه: اگر زنی استحاضه قلیله یا متوسّطه داشت ولی به خاطر ندانستن حکم شرعی هر دو نماز را با یک وضو خواند، حکمش چیست؟
مادر: اگر در این فاصله خون به پنبه سرایت کرده باشد باید نمازِ دوم را دوباره با وضو بخواند، و اگر وقت گذشته بود باید آن را قضا کند.
استحاضه کثیره ← → استحاضه متوسّطه
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français