پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » آموزش احکام بانوان به زبان ساده (حیض - استحاضه - نفاس - غسل - تیمم)

تغییر نوع استحاضه ← → احکام مشترک بین استحاضه قلیله و متوسّطه

استحاضه کثیره

فاطمه: زنی که استحاضه کثیره است، چه وظایفی دارد؟
مادر: در استحاضه کثیره وضو واجب نیست، ولی باید در روز سه غُسل انجام دهد و بعد از غُسل ها بلافاصله نماز بخواند:
غُسل اول برای نماز صبح.
غُسل دوم برای نمازهای ظهر و عصر در صورتی که آنها را پشتِ سرِ هم بخواند.
غُسل سوم برای نمازهای مغرب و عشا در صورتی که آنها را پشتِ سرِ هم بخواند.
و همچنین (بنا بر احتیاط واجب) باید برای هر نماز پنبه و نوار بهداشتی را عوض کند یا آب بکشد.
فاطمه: اگر زن مستحاضه کثیره بین دو نماز فاصله زمانی انداخت، حکمش چیست؟
مادر: در این صورت باید برای نماز دوم غُسل دیگری انجام دهد.

فاطمه: اگر زن مستحاضه کثیره مریض بود و نتوانست غُسل کند، حکمش چیست؟
مادر: اگر غُسل برای او ضرر دارد یا باعث سختیِ زیادی است که تحمّلش سخت است، می تواند به جای غُسل تیمّم کند، و این غُسل از وضو کفایت می کند.
تغییر نوع استحاضه ← → احکام مشترک بین استحاضه قلیله و متوسّطه
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français