پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » آموزش احکام بانوان به زبان ساده (حیض - استحاضه - نفاس - غسل - تیمم)

کیفیّت انجام تیمّم ← → گفتگویی درباره احکام تیمّم

موارد انجام تیمّم

فاطمه: در چه مواردی وظیفه ما از وضو یا غُسل به تیمّم منتقل می شود؟
مادر: مواردِ زیادی وجود دارد، ولی مهم ترینِ آنها عبارت اند از:
1- اگر آبِ کافی برای انجام دادنِ وضو یا غُسل نباشد و توانایی به دست آوردن آن را نداشته باشیم.
2- اگر وقت برای خواندن نماز تنگ باشد به حدّی که نتوانیم با وضو یا غُسل تمامِ نماز را در وقتِ خود بخوانیم.
3- اگر ترس آن را داشته باشیم که استفاده کردن از آب برای وضو یا غُسل ضرر داشته باشد، مانند اینکه وضو یا غُسل موجب شود بیمار شویم، یا بیماری ما طول بکشد، یا درمان آن سخت شود.
کیفیّت انجام تیمّم ← → گفتگویی درباره احکام تیمّم
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français