پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » آموزش احکام بانوان به زبان ساده (حیض - استحاضه - نفاس - غسل - تیمم)

نیّت در تیمّم ← → موارد انجام تیمّم

کیفیّت انجام تیمّم

فاطمه: چگونه تیمّم کنیم؟
مادر: تیمّم چه بدل از وضو باشد یا بدل از غُسل چهار مرحله دارد:
1- ابتدا کفِ دو دست خود را با هم بر زمین یا چیزی که تیمّم با آن صحیح است می زنیم.
2- سپس کفِ هر دو دست را به تمام پیشانی (از جایی که موی بالای پیشانی می روید تا ابروها و قسمتِ بالای بینی) مسح می کنیم.
3- سپس با کفِ دستِ چپ، تمام پشتِ دستِ راست را از مچِ دست تا سر انگشتان مسح می کنیم.
4- سپس با کفِ دستِ راست، تمام پشتِ دستِ چپ را از مچِ دست تا سر انگشتان مسح می کنیم.
نیّت در تیمّم ← → موارد انجام تیمّم
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français