پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » خلاصه ای از احکام عبادات

مطهّر اول: آب ← → 3ـ تیمم

فصل دوم: طهارت از خبث

مسأله 55: نجاسات ده چیز هستند:
1 و 2- ادرار و مدفوع انسان و هر حیوان حرام‌گوشتی که خون جهنده دارد (یعنی اگر رگ آن را ببرند خون با جهش بیرون آید) و همچنین بنابر احتیاط واجب ادرار حیوان حرام‌گوشتی که خون جهنده ندارد ولی دارای گوشت است نجس می‌باشد، البته فضولات پرندگان هرچند حرام‌گوشت باشند پاک است.
3- مردار انسان و هر حیوان که دارای خون جهنده باشد، و همچنین اجزای روح دار بدن آن‌ها که در حال زنده‌بودن جدا شده است.
4- منی انسان و هر حیوان که دارای خون جهنده است، هرچند ـ بنابر احتیاط واجب ـ حلال‌گوشت باشد.
5- خونی که از بدن انسان یا بدن هر حیوان دارای خون جهنده خارج می‌شود.
6 و 7- سگ و خوکی که در خشکی زندگی می‌کنند.
8- شراب و بنابر احتیاط واجب فُقاع (آب جو که موجب درجه خفیفی از مستی است) نیز به آن ملحق می‌شود البته نوشیدن آن دو مطلقا حرام است.
9- بنابر احتیاط واجب، کافر، غیر از مسیحی و یهودی و زرتشتی.
10- بنابر احتیاط واجب، عرق حیوان نجاست‌خوار که به خوردن مدفوع انسان عادت کرده باشد.
مسأله 56: اگر یکی از نجاسات مذکور با شیء پاکی برخورد کند و هر دو یا یکی از آن‌ها طوری تر باشد که تری از یکی به دیگری منتقل شود، آن شیء پاک نیز نجس می‌شود، ولی اگر هر دو خشک باشند یا این‌که تریِ آن‌ها به‌قدری کم باشد که به دیگری منتقل نشود نجاست از شیء نجس به شیء پاک سرایت نمی‌کند.
و اگر شیء متنجس باوجود شرایطی که گذشت با شیء پاک دیگری برخورد کند نجاست آن منتقل می‌شود مگر آن‌که بین عین نجاست و شیء متنجس سه واسطه یا بیشتر وجود داشته باشد.
مسأله 57: دوازده چیز اشیاء متنجس را پاک می‌کنند، و آن‌ها را مطهِّرات (پاک کننده‌ها) گویند:
مطهّر اول: آب ← → 3ـ تیمم
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français