پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » خلاصه ای از احکام عبادات

مطهّر دوم: آفتاب ← → فصل دوم: طهارت از خبث

مطهّر اول: آب

مقصود همان آب معمولی است از هر منبعی که باشد، خواه رودخانه باشد یا باران یا چاه... و در اصطلاح، آن را (آب مطلق) گویند، و در مقابل (آب مضاف) قرار دارد، یعنی مایعی که کلمه آب در اسم آن باید به کلمه دیگری اضافه شود مانند گلاب و آب انار و آب انگور...
و آب مطلق دو قسم دارد: مُعتصِم و غیر مُعتصِم.
آب معتصم آبی است که اگر با شیء نجس تماس داشته باشد نجس نمی‌شود مگر این‌که رنگ یا مزه یا بوی آن، به واسطه نجاست تغییر کند.
آب غیر معتصم آبی است که به‌محض برخورد با شیء نجس، نجس می‌شود هرچند هیچ‌یک از صفات سه‌گانه نجاست را نگیرد.
و آب‌های معتصم چند قسم است:
1- آب کُر: یعنی آبی که به مقدار کُر یا بیشتر از آن باشد، و حجم کُر نزدیک به 36 وجب مکعب (تقریباً 384 لیتر) است مانند آب ‌لوله‌کشی که از منبع‌های بزرگ یا تصفیه‌خانه‌ها به منازل می‌رسد.
2- آب چاه.
3- آب جاری مانند آب رودخانه‌ها و جوی‌ها و چشمه‌ها.
4- آب باران در هنگام بارش.
و آب‌های غیر معتصم مانند آب‌های راکدی که در حوضچه‌ها یا ظرف‌ها یا بطری‌ها و مانند آن (به‌غیراز چاه) جمع می‌شوند و مقدار آن‌ها از کُر کمتر است، و در اصطلاح آن را (آب قلیل) گویند.
مسأله 58: هر شیء متنجسی با یک‌بار شستن با آب قلیل یا آب کُر پاک می‌شود، البته اگر با آب قلیل شسته شود باید غُساله آن جدا شود، و از این حکم چند مورد استثنا شده است:
1- ظرفی که به شراب نجس شده باشد مانند بطری و لیوان مشروب خوری که برای تطهیر باید سه بار با آب شسته شود.
2- ظرفی که موش صحرایی در آن بمیرد یا خوک از آن مایعی بخورد یا داخل آن را بلیسد که برای تطهیر باید هفت بار شسته شود.
3- ظرفی که سگ از آن مایعی بخورد یا آن را با زبانش بلیسد که برای تطهیر باید ابتدا با خاک پاک، خاک‌مالی شود سپس دو بار با آب شسته شود، و اگر آبِ دهان سگ یا عرق یا ادرار یا سایر فضولات آن با درون ظرف برخورد کند یا جای دیگری از بدن سگ مثل دست یا پای آن با تری سرایت کننده به داخل ظرف برسد، احتیاط آن است که اول ظرف، خاک‌مالی شود سپس سه بار با آب شسته شود.
4- برای تطهیر آنچه که با ادرار پسر یا دخترِ شیرخوار ـ که غذا نمی‌خورد ـ نجس شده، کافی است مقدار کمی آب روی آن ریخته شود به‌اندازه‌ای که به تمام جاهای نجس برسد و بیش از این مقدار لزومی ندارد.
5- بدن یا لباسِ متنجس به ادرار (غیر از ادرار شیرخوار) که برای تطهیر باید یک‌بار با آب جاری شسته شود و اگر آب قلیل باشد باید دو بار شسته شود و همچنین ـ بنا بر احتیاط واجب ـ اگر تطهیر با آب کر باشد.
6- درون ظرف اگر به ‌غیر از شراب یا خوردنِ مایعات توسط سگ و خوک یا لیسدنِ سگ یا مردن موش صحرایی نجس شود، که برای تطهیر آن‌ با آب قلیل باید سه بار شسته شود، و همچنین بنابر احتیاط واجب اگر با آب کُر یا آب جاری یا آب باران شسته شود.
مطهّر دوم: آفتاب ← → فصل دوم: طهارت از خبث
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français