پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (1)

7. اسلام ← → 5. انقلاب

6. انتقال

مسأله 222. اگر حیوانی که عرفاً خون ندارد، خون بدن انسان یا خون حیوانی که خون جهنده دارد را بمکد - طوری که خون مکیده شده، در معرض آن باشد که جذب بدن آن حیوان گردد - مانند پشه‌‌ای که از بدن انسان یا حیوانی خون می‌مکد، آن خون مکیده شده، پاک می‌شود و این را «انتقال» می‌گویند؛
امّا خونی که زالو از انسان برای معالجه می‌مکد، چون معلوم نیست جزء بدن او می‌شود یا نه، نجس است.
مسأله 223. اگر کسی پشه‏ای را که به بدنش نشسته، بکُشد و خونی را که پشه مکیده از او بیرون بیاید، آن خون پاک است، زیرا در معرض آن بوده که غذای پشه شود، هرچند فاصلۀ میان مکیدن خون و کشتن پشه بسیار کم باشــد؛ ولی احتیــاط مستحب آن اسـت که در این صورت، احکام خون نجس در مورد آن جاری شود.
7. اسلام ← → 5. انقلاب
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français