پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (1)

6. انتقال ← → 4. استحاله

5. انقلاب

مسأله 212. اگر خمر (شرابی که از انگور تهیّه شده)، خود به خود یا با ریختن چیزی مثل سرکه و نمک در آن سرکه شود، پاک می‌گردد و آن را انقلاب گویند.
مسأله 213. شرابی که از انگور نجس و مانند آن به دست آید، یا نجاست دیگری به آن برسد، با سرکه شدن پاک نمی‌شود.
مسأله 214. سرکه‏ای که از انگور و کشمش و خرمای نجس به دست آید، نجس است.
مسأله 215. اگر پوشال ریز انگور داخل دانه‌‌های انگور باشد و بخواهند سرکه درست کنند، اشکال ندارد. همین طور، اضافه نمودن شیء پاکی که به باعث شود سرکه زودتر ساخته شود، اشکال ندارد، بلکه ریختن خیار، هویج و بادنجان و مانند اینها هنگام تهیّۀ سرکه به همراه دانه­های انگور اشکال ندارد؛
البتّه چنانچه در فرآیند سرکه‌سازی، انگور یا آب انگور به جوش آمده و مسکر و مست کننده شده باشد، نجس می‌گردد و صیفی‌جات مذکور نیز به تبعیّت نجس می‌شوند، ولی پس از تبدیل شدن انگور یا آب انگور به سرکه، آنها نیز به تبعیّت پاک می­شوند.
مسأله 216. آب انگوری که به وسیلۀ آتش یا خود به خود جوش بیاید، خوردن آن حرام می‌شود و اگر آن قدر بجوشد که دو قسمت آن (دو سوّم آن) کم شود و یک قسمت آن (یک سوّم) باقی بماند، حلال می‌شود و اگر ثابت شود که مست کننده است (چنانچه بعضی گفته‏اند در صورتی که آب انگور خود به خود جوش بیاید، مسکر و مست کننده می‌شود) تنها با سرکه شدن حلال می‌گردد.
شایان ذکر است، همان طور که در مسألۀ «132» گذشت، آب انگور با به جوش آمدن نجس نمی‌شود؛ مگر آنکه شراب شود.
مسأله 217. اگر دو قسمت (دو سوّم) آب انگور بدون جوش آمدن کم شود، چنانچه باقیماندۀ آن جوش بیاید، در صورتی که عرفاً به آن آب انگور بگویند - نه شیره - بنابر احتیاط لازم حرام است.
مسأله 218. آب انگوری که معلوم نیست جوش آمده یا نه، خوردن آن حلال است، ولی اگر جوش بیاید، تا انسان یقین نکند که دو قسمت آن (دو سوّم آن) کم شده، حلال نمی‌شود.
مسأله 219. اگر دانۀ انگور در مایع یا غذایی که با آتش می‌جوشد، بیفتد و بجوشد و طوری در آن مخلوط نشود که از بین رفته حساب گردد، فقط خوردن آن دانه، بنابر احتیاط لازم حرام است.
مسأله 220. اگر بخواهند در چند دیگ شیره بپزند، جایز است کفگیری‌‌ را که در دیگ جوش آمده زده‏اند، در دیگی که جوش نیامده بزنند.
مسأله 221. آب غوره حکم آب انگور را ندارد. بنابراین، اگر به جوش آید، پاک و حلال است و چیزی هم که معلوم نیست غوره است یا انگور، چنانچه جوش بیاید حلال می‌باشد.
همین طور، اگر مثلاً در یک خوشۀ غوره، مقداری انگور باشد، چنانچه به آبی که از آن خوشه گرفته می‌شود آب انگور نگویند و آن آب بجوشد، خوردنش حلال است.
6. انتقال ← → 4. استحاله
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français