پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (1)

ناسیه‌ای که عادت عددیّه داشته است ← → 5. مضطربه

6. ناسیه

مسأله 592. «ناسیه»، یعنی زنی که عادت داشته، ولی مقدار یا زمان عادت خود یا هر دو را فراموش کرده است.
«ناسیه»، همین که خون دارای نشانه‌های حیض را مشاهده نمود،[1] آن را حیض قرار می‌دهد و به احکام زن حائض رفتار می‌کند،[2] هرچند شک در استمرار آن برای مدّت سه روز داشته باشد و چنانچه بعداً بفهمد حیض نبوده، مثل اینکه قبل از سه روز پاک شود، باید عبادت‌هایی را که به‌جا نیاورده، قضا نماید و اگر وقت باقی است آنها را انجام دهد.
همچنین، اگر خون مذکور دارای نشانه‌های حیض نباشد، ولی بداند که آن خون سه روز ادامه پیدا می‌کند، باید آن را حیض قرار دهد و اگر نداند که سه روز ادامه پیدا می‌کند یا نه، احتیاط واجب آن است که هم کارهایی را که بر مستحاضه واجب است، انجام دهد و هم کارهایی را که بر حائض حرام است، ترک نماید؛
البتّه زن ناسیه­ای که دارای عادت وقتیّه و عددیّه بوده و تنها عدد آن را فراموش کرده و وقت عادتش را می­داند، حکم آن همانند زنی است که دارای عادت وقتیّه است که در مسألۀ «569» بیان شد.
مسأله 593. اگر زن ناسیه که مقدار یا زمان عادت خود یا هر دو را فراموش کرده است، خونی ببیند که کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نباشد، همۀ آن حیض است، چه اینکه نشانه‌های حیض[3] را دارا باشد یا نه و چنانچه وی سه روز یا بیشتر خون ببیند، سپس در ظاهر و باطن پاک شود و دوباره خون ببیند و مجموع دو خون به علاوۀ پاکی بین آن دو، بیشتر از ده روز نباشد، ایّامی که خون دیده حیض است و در پاکی وسط، بنابر احتیاط واجب کارهایی که بر حائض حرام است را ترک کرده و کارهایی را که بر غیر حائض واجب است، انجام دهد.
امّا اگر زن ناسیه خون ببیند و خون مذکور ادامه یافته و از ده روز بگذرد، سه صورت دارد:
الف. ناسیه‌ای که عادت عددیّه داشته است؛
ب. ناسیه‌ای که عادت وقتیّه داشته است؛
ج. ناسیه‌ای که عادت وقتیّه و عددیّه داشته است.
حکم هر یک از این موارد، در مسائل بعد ذکر می‌شود.

[1]. نشانه‌های ‌حیض، در مسألۀ «484» ذکر شد.
[2]. بدیهی است فرض مسأله، در موردی است که از حیض سابقش حدّاقل ده روز گذشته باشد.
[3]. نشانه‌های ‌حیض، در مسألۀ «484» ذکر شد.
ناسیه‌ای که عادت عددیّه داشته است ← → 5. مضطربه
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français