پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (1)

ناسیه‌ای که عادت وقتیّه داشته است ← → 6. ناسیه

ناسیه‌ای که عادت عددیّه داشته است

مسأله 594. اگر زن بیشتر از ده روز خون ببیند و دارای عادت عددیّه باشد، ولی آن را به کلّی فراموش کرده باشد، طوری که حتّی به‌طور اجمالی هم، تعداد روزهای آن را به یاد نمی‌آورد، چنین زنی حکم زن مبتدئه را دارد که در مسائل «585 تا 587» ذکر شد؛
ولی اگر عدد آن را به‌طور اجمالی به یاد می­آورد، دو تفاوت با زن مبتدئه دارد:
الف. اگر تعداد روزهای حیض خود را با معیار‌های سه‌گانه در تعیین حیض، یعنی مراجعه به صفات خون یا مراجعه به خویشان یا انتخاب عدد (هر کدام شرعاً وظیفه او ‌باشد)[1] معیّن نماید، تعداد روزهای حیض، کمتر از مقدار مورد یقین یا اطمینان عادتش می‌شود، مثلاً زنی که عادتش را فراموش کرده، ولی مطمئن است که عادتش از هشت روز کمتر نیست و احتمال مى‌دهد که نه یا ده روز باشد، در این مورد نمی­تواند عادت خود را طبق معیارهای سه‌گانۀ تعیین شده، هفت روز قرار دهد، بلکه باید مقدار مورد اطمینان از عادت خود را که عدد هشت است، حیض قرار دهد.[2]
ب. اگر تعداد روزهای حیض خود را با معیار‌های سه‌گانه در تعیین حیض، یعنی مراجعه به صفات خون یا مراجعه به خویشان یا انتخاب عدد (هر کدام شرعاً وظیفه او ‌باشد) معیّن نماید و تعداد روزهای حیض، بیشتر از مقدار مورد یقین یا اطمینان عادتش باشد، مثلاً زنی که عادتش را فراموش کرده، ولی مطمئن است که عادتش بیشتر از هفت روز نیست و احتمال می­دهد که عادتش کمتر از آن باشد، در این مورد نمی‌تواند عادت خود را طبق معیارهای سه گانۀ تعیین شده، هشت روز قرار دهد، بلکه باید بیشترین عدد که احتمال می‌رود عادت او باشد، یعنی عدد هفت را حیض قرار دهد.[3]
در غیر دو مورد مذکور، عدد فراموش شده اثری ندارد و باید به حکم مبتدئه عمل نماید، ولی اگر زن احتمال دهد که عادتش بیشتر از عدد تعیین شده می‌باشد، احتیاط مستحب است که کارهایی را که بر حائض حرام است، ترک کرده و کارهایی را که بر مستحاضه واجب است، انجام دهد.

[1]. همان‌طور، که از مسائل «585 تا 587»روشن می‌‌شود، وقتی ‌که لازم است فرد، به معیار‌های ‌سه‌گانه مراجعه کند، ابتدا باید صفات خون را در نظر بگیرد، یعنی ‌خونی ‌که دارای ‌صفات حیض است (که در مسألۀ «484» ذکر شد) را حیض حساب کند؛ امّا اگر به این روش خون قابل تشخیص نباشد، مثل آنکه خونِ تمام روزها یکسان باشد، باید به خویشان مراجعه کند (با توضیحاتی ‌که در قسمت مربوطه ذکر شد) و اگر به این روش هم نتواند تشخیص دهد، خود فرد عددی ‌را که مناسب با حیضش می‌‌بیند، انتخاب کند که توضیحات آن در مسائل قبل ذکر شد.
[2]. همین طور، مثلاً زنی که مطمئن است عادتش هفت یا هشت روز است، نه بیشتر و نه کمتر، چنانچه از اوّل تا دوازدهم ماه خون ببیند و پنج روز اوّل آن، صفات حیض و بقیّه، صفات استحاضه را داشته باشد، در این مورد نمی‌تواند عادت خود را پنج روز قرار دهد، بلکه باید از اوّل تا هفتم ماه را حیض قرار دهد و بقیّه استحاضه است.
[3]. همین طور، مثلاً زنی که مطمئن است عادتش هفت یا هشت روز است، نه بیشتر و نه کمتر، چنانچه از اوّل تا دوازدهم ماه خون ببیند و نه روز اوّل آن صفات حیض و بقیّه صفات استحاضه را داشته باشد، در این مورد نمی‌تواند عادت خود را نه روز قرار دهد، بلکه باید از اوّل تا هشتم ماه را حیض قرار دهد و بقیّه استحاضه است.
ناسیه‌ای که عادت وقتیّه داشته است ← → 6. ناسیه
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français