پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (1)

شرایط اختصاصی لباس نمازگزار / شرط اوّل اختصاصی: اگر نمازگزار مرد است، لباس او طلاباف نباشد ← → شرط چهارم: از اجزای مردار نباشد

شرط پنجم: از حیوان درنده - بلکه بنابر احتیاط واجب، از سایر حیوانات حرام گوشت دارای خون جهنده نیز - نباشد

مسأله 1076. لباس نمازگزار (به استثنای چیزهای کوچکی همچون جوراب که به تنهایی عورتین را نمی‌پوشاند) باید از اجزای درندگان - بلکه بنابر احتیاط لازم، از مطلق حیوان حرام گوشت مثل خرگوش نیز - نباشد و این حکم، اختصاص به حیوانات حرام گوشتی دارد که دارای خون جهنده می­باشند و در این حکم فرقی بین اجزای روح‌دار مانند پوست حیوان و اجزای بی‌روح مانند پشم، مو، کرک بدن حیوان نیست؛
همین طور، لباس مذکور و نیز بدن نمازگزار نباید به ادرار و یا مدفوع، یا عرق یا شیر یا موهای آن حیوان آلوده باشد، ولی اگر موی حیوان حرام گوشت بسیار کم و ناچیز باشد، مثلاً یک یا دو یا سه موی کوچک حیوان بر لباس نمازگزار باشد، اشکال ندارد. همچنین، اگر چیزی از آنها را مثلاً در قوطی یا پلاستیک گذاشته و با خود حمل نماید، اشکال ندارد.
مسأله 1077. اگر آب دهان یا بینی یا رطوبت دیگری از حیوان حرام گوشت مانند گربه - که پاک می‌باشند - بر بدن یا لباس نمازگزار باشد، چنانچه تر باشد، نماز باطل است و اگر خشک شده و عین آن برطرف شده باشد، نماز صحیح است.
مسأله 1078. اگر مو و عرق و آب دهان کسی بر بدن یا لباس نمازگزار باشد، اشکال ندارد. همچنین، جایز است انسان با مروارید و موم و عسل نماز بخواند.
مسأله 1079. اگر فرد شک داشته باشد که لباس از اجزای حیوان حلال گوشت تهیّه شده یا حرام گوشت،[1] چه در کشور اسلامی تهیّه شده باشد چه غیر اسلامی، جایز است با آن نماز بخواند، به شرط آنکه معلوم نباشد آن لباس، از اجزای روح‌دار مردار نجس تهیّه شده است[2] که در این صورت، حکم نماز خواندن با آن لباس، در شرط چهارم لباس نمازگزار ذکر شد.
مسأله 1080. نماز خواندن با صدف و آنچه از آن ساخته می‌شود مانند تکمۀ صدفی، جایز است.
مسأله 1081. پوشیدن پوست سنجاب در نماز اشکال ندارد، هرچند احتیاط مستحب آن است که با آن نماز نخوانند.[3]
مسأله 1082. اگر با لباسی که انسان نمی‌داند یا فراموش کرده که از حیوان حرام گوشت است نماز بخواند، نمازش صحیح می‌باشد.

[1]. منظور از شک در اینجا، موارد شک در حکم نیست؛ مثلاً اگر فرد می‌‌داند لباسش از کُرک بدن خرگوش تهیّه شده، ولی ‌نمی‌‌داند خرگوش حلال گوشت است یا حرام گوشت، این مسأله شامل وی ‌نمی‌‌شود و باید یا احتیاط نماید یا مسألۀ شرعی ‌آن را که خرگوش حلال گوشت است یا حرام گوشت، یاد بگیرد؛ امّا اگر نمی‌‌داند لباسش از خرگوش تهیّه شده یا گوسفند (شک در موضوع)، این مسأله شامل او می‌‌شود و جایز است با شرایط ذکر شده در مسأله با آن نماز بخواند.
[2]. مثل آنکه فرد نمی‌‌داند چرم از گاو تهیّه شده یا فیل، ولی ‌اطمینان دارد که آن حیوان ذبح اسلامی ‌نشده است.
[3]. مشروط به آنکه احراز نشود لباس مذکور از اجزای روح‌دار مردارِ سنجاب که نجس می­باشد، تهیّه شده است که در این صورت، حکم نماز خواندن در آن، در شرط چهارم لباس نمازگزار گذشت.
شرایط اختصاصی لباس نمازگزار / شرط اوّل اختصاصی: اگر نمازگزار مرد است، لباس او طلاباف نباشد ← → شرط چهارم: از اجزای مردار نباشد
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français