پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

بسم الله الرحمن الرحیم
با توجه به رؤیت هلال با چشم غیر مسلح در غروب روز چهارشنبه ٢٩ شعبان فردا پنجشنبه اول ماه مبارک رمضان است.
توفیقات همگان را از خداوند متعال مسألت داریم.
دفتر آقاى سیستانى (مدظله)

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (1)

شرط دوّم اختصاصی: اگر نمازگزار مرد است، لباس او ابریشم خالص نباشد ← → شرط پنجم: از حیوان درنده - بلکه بنابر احتیاط واجب، از سایر حیوانات حرام گوشت دارای خون جهنده نیز - نباشد

شرایط اختصاصی لباس نمازگزار / شرط اوّل اختصاصی: اگر نمازگزار مرد است، لباس او طلاباف نباشد

مسأله 1083. پوشیدن لباس طلا و همیــن ‌طور پوشیدن طلا و زیور آلات آن - هر چند در عرف ما به آن لباس نگویند - مثل حلقۀ طلا یا انگشتر طلا به دست کردن یا آویختن زنجیر و گردنبند طلا به گردن یا بستن ساعت مچی طلا به دست، برای مردان، چه در حال نماز و چه غیر نماز، حرام و نماز خواندن با آنها باطل است؛ ولی برای زنان در نماز و غیر نماز، اشکال ندارد و شرح احکام زیورآلات طلا در جلد دوم، مبحث شناخت بعضی از گناهان ذکر می‌شود.
مسأله 1084. نماز مردی که دندان طلا دارد یا لباسی به تن کرده که تکمه‌هایش از طلا می­باشد، باطل نیست؛ البتّه مرد بنابر احتیاط واجب نباید تکمه‌های لباس خود یا دندان‌های جلوی خویش را از طلا قرار دهد که این کار عرفاً زینت به حساب می‌آید.[1]
مسأله 1085. اگر مردی نداند یا فراموش کند که لباس، زنجیر و گردن بند، حلقه یا انگشتر او از جنس طلا است یا شک داشته باشد و با آن نماز بخواند و بعداً متوجّه شود که از جنس طلا بوده، نمازش صحیح است.
همچنین، اگر به علّت ندانستن مسأله، با موارد مذکور نماز می­خوانده، در صورتی که جاهل قاصر بوده (در جهل خود معذور بوده)، نمازهای گذشته‌اش صحیح است؛ امّا اگر جاهل مقصّر بوده (در جهل خود معذور نبوده)، نمازهای گذشته‌اش را باید اگر وقت هست، دوباره بخواند و اگر وقت گذشته، قضا کند.

[1]. توضیح مطلب از این قرار است که حرمت استفاده از طلا برای مردان، مربوط به دو عنوان است:
اوّل: در زبان عربی، عنوان «لُبْس الذَهَب» عرفاً صدق نماید، یعنی پوشیدن طلا (مانند مثال­هایی که در مسألۀ «1083» ذکر شده است)، که این مورد بنابر فتویٰ حرام است و موجب بطلان نماز می­شود؛
دوّم: در زبان عربی عنوان «التزیین بالذهب» عرفاً صدق نماید، یعنی زینت کردن به طلا (مانند مثال­هایی که در مسألۀ «1084» ذکر شده است)، که حرمت این مورد بنابر احتیاط واجب است، ولی موجب بطلان نماز نمی­شود.
شرط دوّم اختصاصی: اگر نمازگزار مرد است، لباس او ابریشم خالص نباشد ← → شرط پنجم: از حیوان درنده - بلکه بنابر احتیاط واجب، از سایر حیوانات حرام گوشت دارای خون جهنده نیز - نباشد
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français