پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (1)

برخی از احکام لباس نمازگزار ← → شرایط اختصاصی لباس نمازگزار / شرط اوّل اختصاصی: اگر نمازگزار مرد است، لباس او طلاباف نباشد

شرط دوّم اختصاصی: اگر نمازگزار مرد است، لباس او ابریشم خالص نباشد

مسأله 1086. لباس مرد نمازگزار که به تنهایی می‌‌توان با آن عورتین را پوشاند، باید ابریشم خالص نباشد و در غیر نماز هم، پوشیدن آن برای مردان حرام است.
مسأله 1087. اگر تمام آستر لباس یا مقداری از آن ابریشم خالص باشد، پوشیدن آن برای مرد، حرام و نماز در آن، باطل است.
مسأله 1088. اگر لباس‌های کوچک مرد که قابلیّت پوشاندن عورتین را ندارد مثل کلاه یا عرق‌چین یا کمر‌بند از ابریشم باشد، نماز اشکال ندارد، هرچند احتیاط مستحب است که آنها را در نماز نپوشد.
مسأله 1089. حاشیه‌دوزی لباس با ابریشم اشکال ندارد؛ ولی احتیاط مستحب است که عرض آن بیشتر از «چهار انگشت بسته» نباشد. همچنین، اگر تکمۀ لباس و نخ‌ها یا قیطان‌هایی که در لباس به کار رفته از ابریشم باشد، اشکال ندارد هرچند زیاد باشد.
مسأله 1090. لباسی را که انسان نمی‌داند از ابریشم خالص است یا چیز دیگر، جایز است بپوشد و نماز در آن نیز اشکال ندارد.
مسأله 1091. اگر دستمال ابریشمی و مانند آن در جیب مرد نمازگزار باشد، اشکال ندارد و نماز را باطل نمی‌کند.
مسأله 1092. پوشیدن لباس ابریشمی برای زن در نماز و غیر نماز، اشکال ندارد و همین‌ طور ولیّ پسر بچّۀ نابالغ می‌تواند لباس ابریشمی به تن او نموده و نماز پسر بچّۀ نابالغ با لباس ابریشمی صحیح است.
برخی از احکام لباس نمازگزار ← → شرایط اختصاصی لباس نمازگزار / شرط اوّل اختصاصی: اگر نمازگزار مرد است، لباس او طلاباف نباشد
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français