پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (1)

شرط اوّل و دوّم و سوّم: کسی که اذان و اقامه می‌گوید، عاقل و شیعۀ دوازده امامی باشد و در اذان و اقامه برای مردان، مرد باشد ← → ترجمۀ اذان و اقامه

شرایط اذان و اقامه

اذان و اقامۀ نماز، دارای شرایطی می‌باشد که در مسائل بعد به بیان آن پرداخته می‌شود.
شایان ذکر است، ویژگی‌های مربوط به اذان اعلام در مسألۀ «1189» ذکر شد.
شرط اوّل و دوّم و سوّم: کسی که اذان و اقامه می‌گوید، عاقل و شیعۀ دوازده امامی باشد و در اذان و اقامه برای مردان، مرد باشد ← → ترجمۀ اذان و اقامه
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français