پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (1)

شرط چهارم و پنجم و ششم: با نیّت (و قصد قربت و اخلاص) باشد و در صورت اشتراک، آن را تعیین کند و آن را صحیح بگوید ← → شرایط اذان و اقامه

شرط اوّل و دوّم و سوّم: کسی که اذان و اقامه می‌گوید، عاقل و شیعۀ دوازده امامی باشد و در اذان و اقامه برای مردان، مرد باشد

مسأله 1194. فردی که اذان و اقامه می‌گوید، در صورتی اذان و اقامه‌اش صحیح است که عاقل و شیعۀ دوازده امامی باشد و اگر برای نماز جماعت مردان اذان و اقامه می‌گوید، مرد باشد.[1]
مسأله 1195. در اذان، بلوغ شرط نیست و اگر انسان اذان بچّۀ نا‌بالغ ممیّـز را بشنــود یا حکایت نماید یا بچّۀ نا‌بالغ ممیّز برای نماز جماعت اذان بگوید، می‌توان به آن اکتفا نمود، ولی بنابر احتیاط واجب نمی‌توان به اقامۀ بچّۀ نابالغ ممیّز اکتفا کرد.[2]
شایان ذکر است، اذان و اقامۀ بچّۀ نا‌بالغ ممیّز برای نماز خودش، بی‌اشکال و کافی است.

[1]. شایان ذکر است اگر زنی ‌که با مردان محرم است، برای ‌نماز جماعت آنان اذان و اقامه بگوید، بنابر احتیاط واجب کافی ‌نیست.
[2]. توضیح موارد اکتفا به اذان و اقامۀ دیگران در مسائل بعد ذکر می‌شود.
شرط چهارم و پنجم و ششم: با نیّت (و قصد قربت و اخلاص) باشد و در صورت اشتراک، آن را تعیین کند و آن را صحیح بگوید ← → شرایط اذان و اقامه
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français