پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (1)

شرط هفتم: ترتیب را رعایت کند ← → شرط اوّل و دوّم و سوّم: کسی که اذان و اقامه می‌گوید، عاقل و شیعۀ دوازده امامی باشد و در اذان و اقامه برای مردان، مرد باشد

شرط چهارم و پنجم و ششم: با نیّت (و قصد قربت و اخلاص) باشد و در صورت اشتراک، آن را تعیین کند و آن را صحیح بگوید

مسأله 1196. تمام جملات اذان و اقامۀ نماز باید «با قصد قربت» و «اخلاص» و نیز «به عربی صحیح» گفته شود.
همین طور، اگر اذان و اقامه بین چند نماز مشترک باشد، باید «معیّن» شود که برای کدام نماز گفته می‌شود؛ مثلاً کسی که قصد خواندن نماز ادا و نماز قضا دارد، باید معیّن کند اذان و اقامه‌ای که می‌گوید برای کدام نماز است یا کسی که قصد دارد چند نماز قضا بخواند باید معیّن کند اذان و اقامه‌ای که می‌گوید برای کدام نماز قضا است.
شرط هفتم: ترتیب را رعایت کند ← → شرط اوّل و دوّم و سوّم: کسی که اذان و اقامه می‌گوید، عاقل و شیعۀ دوازده امامی باشد و در اذان و اقامه برای مردان، مرد باشد
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français