پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (1)

نشستن بین دو سجده و بنابر احتیاط واجب نشستن بعد از سجدۀ دوّم ← → واجبات سجده / قرار دادن قسمت­های هفت‌گانه بر زمین

ذکر سجده

سأله 1361. نماز گزار واجب است در سجده، ذکر بگوید و بهتر آن است که در حال اختیار (غیر اضطرار)، سه مرتبه «سُبْحانَ اللّهِ‏» یا یک مرتبه «سُبْحانَ رَبّیَ الْأَعْلیٰ وَبِحَمْدِه»[1] بگوید، هرچند گفتن هر ذکری که در آن تعظیم و تمجید خداوند متعال باشد، کافی است، ولی بنابر احتیاط واجب، باید به اندازۀ سه «سُبْحانَ اللّهِ‏» باشد؛ مثلاً سه مرتبه «الْحَمْدُ لِلهِ» یا سه مرتبه «اللّهُ أَکْبَرُ» بگوید.[2]
امّا گفتن سایر ذکرها، از قبیل استغفار، صلوات، دعا و طلب حاجت برای خویش یا مؤمنین از خداوند متعال، به عنوان ذکر واجب سجده کافی نیست و کسی که نمی‌‌تواند «سُبْحانَ رَبّیَ الْأَعْلیٰ» را خوب ادا کند، باید ذکری دیگر مانند سه بار «سُبْحانَ اللّهِ» را بگوید؛
شایان ذکر است، در موارد مذکور در این مسأله، فرقی بین نماز واجب و نماز مستحبی نیست.
مسأله 1362. در ذکر واجب سجده شرط است: الف. موالات را رعایت نموده و آن را به دنبال هم بگوید؛ ب. آن را به عربی صحیح بگوید؛ یعنی مخارج حروف و حرکات در هنگام تلفّظ رعایت شود.
مسأله 1363. در وقت کم و در حال ناچاری و اضطرار، گفتن یک «سُبْحانَ اللّهِ» در سجده کافی است.

[1]. گفتن «سُبْحانَ رَبّیَ ‌الأَعْلیٰ» کافی ‌است و احتیاط مستحب است که «وَ بِحَمْدِه» را نیز بعد از آن بگوید.
[2]. اگر در سجده، ذکر مخصوص رکوع «سُبْحانَ رَبّیَ الْعَظیمِ وَبِحَمْدِه» را بگوید یا در رکوع ذکر مخصوص سجده «سُبْحانَ رَبّیَ الأَعْلیٰ وَبِحَمْدِه» را بگوید و بدان اکتفا نماید، بنابر احتیاط واجب کافی نیست.
نشستن بین دو سجده و بنابر احتیاط واجب نشستن بعد از سجدۀ دوّم ← → واجبات سجده / قرار دادن قسمت­های هفت‌گانه بر زمین
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français