پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (1)

استقرار و آرامش بدن ← → ذکر سجده

نشستن بین دو سجده و بنابر احتیاط واجب نشستن بعد از سجدۀ دوّم

مسأله 1364. نمازگزار بعد از تمام شدن ذکر سجدۀ اوّل، واجب است راست بنشیند تا بدن آرام گیرد و دوباره به سجده رود.
مسأله 1365. اگر فرد نشستن بعد از سجدۀ اوّل را فراموش کند تا آنکه به سجدۀ دوّم رود یا در حال رفتن به سمت سجدۀ دوّم باشد، ولی هنوز سر بر مُهر نگذاشته، یادش بیاید که راست نشستن بعد از سجدۀ اوّل را فراموش کرده است، نمازش را ادامه داده و نمازش صحیح است، هرچند احتیاط مستحب است اگر قبل از سر نهادن بر مُهر در سجدۀ دوّم یادش بیاید، به حالت نشسته برگردد و راست بنشیند سپس به سجدۀ دوّم برود.
مسأله 1366. در رکعت اوّل و رکعت سوّمی که تشهّد ندارد، مثل رکعت سوّم نماز ظهر و عصر و عشاء، احتیاط واجب آن است که فرد بعد از سجدۀ دوّم، قدری بی‌حرکت بنشیند و بعد برخیزد که آن را «جلسۀ استراحت» می‌‌نامند؛
البتّه اگر آن را فراموش کند و بعد از آنکه شروع به برخاستن کرد یادش بیاید، تدارک آن واجب نیست.
استقرار و آرامش بدن ← → ذکر سجده
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français