پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (1)

مورد ششم: شک بین چهار و پنج در حال نشسته ← → مورد چهارم: شک بین سه و پنج در حال ایستاده

مورد پنجم: شک بین چهار و پنج در حال ایستاده

مسأله 1611. اگر نمازگزار شک بین چهار و پنج در حال ایستاده نماید، باید بنشیند و تشهّد بخواند و سلام نماز را بدهد و در این حال به دستور شکّ سه و چهار عمل نماید؛ یعنی مخیّر است یک رکعت نماز احتیاط ایستاده یا دو رکعت نماز احتیاط نشسته به‌جا آورد، هرچند احتیاط مستحب است دو رکعت نماز احتیاط نشسته را انتخاب نماید.
مورد ششم: شک بین چهار و پنج در حال نشسته ← → مورد چهارم: شک بین سه و پنج در حال ایستاده
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français