پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (1)

مورد هفتم: شک بین چهار و شش در حال نشسته ← → مورد پنجم: شک بین چهار و پنج در حال ایستاده

مورد ششم: شک بین چهار و پنج در حال نشسته

مسأله 1612. اگر نمازگزار بعد از وارد شدن به سجدۀ دوّم شک بین چهار و پنج نماید، باید بنا را بر چهار بگذارد و نماز را تمام کند و بعد از نماز سجدۀ سهو به‌جا آورد و به‌طور کلّی، این حکم در هر موردی که طرف کمتر شک چهار رکعت باشد، مثل شک بین چهار و شش نیز جاری است، آن‌چنان که خواهد آمد.
شایان ذکر است، چنانچه این شک در رکوع یا بعد از رکوع یا در سجدۀ اوّل یا بین دو سجده، قبل از وارد شدن به سجدۀ دوّم پیش آید، نماز باطل است.
مورد هفتم: شک بین چهار و شش در حال نشسته ← → مورد پنجم: شک بین چهار و پنج در حال ایستاده
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français