پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (1)

4. هر نقص سهوی ← → 2. سجدۀ فراموش شده

3. هر زیادی سهوی

مسأله 1671. احتیاط مستحب است نمازگزار برای هر چیزی که در نماز سهواً زیاد کرده است، سجدۀ سهو انجام دهد؛ مثل آنکه سهواً در نماز سجده یا تشهّدی اضافه کند، یا در رکعتی که قنوت ندارد، قنوت بخواند یا آنکه ذکری را در غیر محلّ خود بگوید.
4. هر نقص سهوی ← → 2. سجدۀ فراموش شده
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français