پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (1)

کیفیّت انجام سجدۀ سهو ← → 3. هر زیادی سهوی

4. هر نقص سهوی

مسأله 1672. احتیاط مستحب است نمازگزار برای هر چیزی که در نماز سهواً کم کرده و محلّ تدارک آن گذشته است، سجدۀ سهو انجام دهد؛ مثل آنکه سهواً حمــد یا تسبیحات اربعه را نخواند و در رکوع یا بعد از آن بفهــمد که آن را نخوانده است.
مسأله 1673. اگر نمازگزار یک سجده یا هر دو سجده را در رکعت اوّل نمازش فراموش کند و ذکر «بِحَوْلِ اللّه» گفته و برخیزد و حمد و سوره و قنوت بخواند و تکبیر رکوع را بگوید و پیش از رفتن به رکوعِ رکعتِ بعد یادش بیاید، باید برگردد و سجدۀ فراموش شده را به‌جا آورد و نماز را ادامه دهد و بعد از نماز، بنابر احتیاط مستحب، شش بار سجدۀ سهو انجام دهد، که عبارت هستند از یک بار برای ذکر «بِحَوْلِ اللّه»، یک بار برای ایستادن بی‌جا، یک بار برای حمد، یک بار برای سوره، یک بار برای قنوت و یک بار برای تکبیر رکوع.
اگر در رکعت دوّم تشهّد را فراموش کند و قبل از رکوع رکعت بعد یادش بیاید، باید برگردد و آن را به‌جا آورد و برای هر کدام از ایستادن بی­جا و چیزهای دیگری که زیادی انجام داده، احتیاط مستحب است سجدۀ سهو به‌جا آورد.
کیفیّت انجام سجدۀ سهو ← → 3. هر زیادی سهوی
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français