پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (1)

شرط یازدهم: نمازش در نظر مأموم صحیح باشد ← → شرط نهم: اگر مأموم نمازش ایستاده است، امام نیز نمازش ایستاده باشد

شرط دهم: قبلۀ او و مأموم یکی باشد

مسأله 1983. کسی که اعتقاد دارد قبله در فلان جهت است جایز نیست به امام جماعتی اقتدا کند که اعتقاد دارد قبله در جهت دیگر است؛ مگر آنکه اختلاف بین دو جهت، کم و اندک باشد که عرفاً جماعت صادق باشد که در این صورت اقتدا اشکال ندارد.
شرط یازدهم: نمازش در نظر مأموم صحیح باشد ← → شرط نهم: اگر مأموم نمازش ایستاده است، امام نیز نمازش ایستاده باشد
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français