پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (1)

وقت نافله‌های شبانه‌روز / 1. وقت نافلۀ ظهر ← → مستحبات نماز آیات

نافله‌های شبانه‌‌روزی

مسأله 2051. نافله‌های شبانه‌روزی در غیر روز جمعه، (34) رکعت است که عبارتند از:
هشت رکعت نافلۀ ظهر، هشت رکعت نافلۀ عصر، چهار رکعت نافلۀ مغرب، دو رکعت نافلۀ عشاء و یازده رکعت نافلۀ شب (از این یازده رکعت، هشت رکعت به نیّت نافلۀ شب، دو رکعت به نیّت نماز شَفْع و یک رکعت به نیّت نماز وتر خوانده می‌شود) و دو رکعت نافلۀ صبح می‏باشد.
چون دو رکعت نافلۀ عشاء، بنابر احتیاط واجب، باید نشسته خوانده شود، یک رکعت حساب می‌شود. بنابراین، مجموع رکعت‌های این نافله‌ها (34) رکعت می‌باشد.
البتّه در روز جمعه بر شانزده رکعت نافلۀ ظهر و عصر، چهار رکعت اضافه می‌شود، و در کل، بیست رکعت می‌شود.
شایان ذکر است، غیر از نماز وتر، بقیّۀ این نمازها، به صورت دو رکعتی خوانده می‌شود.
وقت نافله‌های شبانه‌روز / 1. وقت نافلۀ ظهر ← → مستحبات نماز آیات
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français