پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (1)

شرط چهارم: نایب در عمل قصد نیابت داشته باشد ← → شرایط اکتفا به نیابت در نماز قضا

شرط اوّل، دوّم و سوّم: نایب، شیعۀ دوازده امامی و عاقل و بنابر احتیاط واجب بالغ باشد

مسأله 2142. نایب باید شیعۀ دوازده امامی و عاقل باشد و چنانچه جنون ادواری (گاه به گاه) داشته باشد، نیابت وی در وقت جنون صحیح نیست.
مسأله 2143. نایب بنابر احتیاط واجب باید بالغ باشد. بنابراین، کافی بودن نیابت یا‌ استیجار بچّۀ نابالغ ممیّز - هرچند با اذن ولیّش - برای خواندن نمازهای قضای میّت محلّ اشکال است.[1]

[1]. البتّه اگر فرد، وصیّت به اجیر گرفتن برای نمازهای قضایش نموده باشد و وصیّت کننده - از روی اجتهاد یا تقلید - اجیر گرفتن بچّۀ نابالغ ممیّز را کافی بداند، برای وصیّ جایز است بچّۀ نابالغ ممیّز را که شرایط دیگر را نیز دارا است، با اذن ولیّ او اجیر نماید، مگر آنکه وصیّت از چنین موردی انصراف داشته باشد.
شرط چهارم: نایب در عمل قصد نیابت داشته باشد ← → شرایط اکتفا به نیابت در نماز قضا
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français