پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (1)

شرط اوّل، دوّم و سوّم: نایب، شیعۀ دوازده امامی و عاقل و بنابر احتیاط واجب بالغ باشد ← → نیابت (در نماز و سایر اعمال عبادی) / معنای نیابت و موارد آن

شرایط اکتفا به نیابت در نماز قضا

نماز قضای نیابتی چنانچه دارای شرایط ذیل باشد، می‌توان به آن اکتفا کرد و باعث می‌شود نماز از عهده و ذمّۀ کسی که نماز قضا داشته، ساقط گردد.
شرط اوّل، دوّم و سوّم: نایب، شیعۀ دوازده امامی و عاقل و بنابر احتیاط واجب بالغ باشد ← → نیابت (در نماز و سایر اعمال عبادی) / معنای نیابت و موارد آن
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français