پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (2)

احکام روزه قضا / بعضی از مواردی که قضای روزه، واجب نیست ← → احکام مبطلات روزه

مواردی که برای روزه‏ دار مکروه شمرده شده است

مسأله 143. چند مورد برای روزه‏دار مکروه شمرده شده و از آن جمله است:
1. فرو بردن تمام سر در آب که این کار روزه را باطل نمی‌کند؛ ولی کراهت شدید دارد و احتیاط مستحب در ترک ‌آن است.
2. ریختن دارو در چشم و سرمه ‌کشیدن، در صورتی که مزه یا بوی آن به حلق برسد.
3. انجام دادن هر کاری مانند خون گرفتن و حمّام رفتن که باعث ضعف می‌شود.
4. دارو در بینی ریختن در صورتی که نداند‌ به‌ حلق ‌می‌رسد و ‌اگر بداند به حلق می‌رسد، جایز نیست.
5. بو کردن‌ گیا‌‌هان معطّر، ولی استفاده از عطر در‌حال روزه، اشکال ندارد و مکروه نمی‌باشد.
‌6. تر کردن لباسی که در بدن است.
7. نشستن زن در آب.
8. استعمال شیاف.
9. کشیدن دندان و هر کاری که به سبب آن از دهان خون بیاید.
10. مسواک کردن با چوب تر.[1]
11. بی‌‌جهت، آب یا مایع دیگری در دهان کردن.[2]
12. اینکه انسان بدون قصد بیرون آمدن منی، کاری کند که شهوتش تحریک شود.

[1]. اگر چوب یا مسواک دارای رطوبتی باشد که در آب دهان مستهلک محسوب نمی­شود، فرد روزه­دار باید حکمی را که در مسألۀ «51» بیان شد رعایت نماید.
[2]. البتّه، اگر انسان بداند به جهت مضمضه، بی­اختیار آب وارد گلویش می‏شود، نباید مضمضه کند، که توضیح آن در مسألۀ «67» ذکر شد.
احکام روزه قضا / بعضی از مواردی که قضای روزه، واجب نیست ← → احکام مبطلات روزه
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français