پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (2)

شرط دوّم: معروف و منکر را - هرچند به‌طور اجمالی - بشناسد ← → شرایط واجب شدن امر به معروف و نهی از منکر

شرط اوّل: معروف از واجبات و منکر از محرّمات باشد

مسأله 369. در واجب شدن امر به معروف و نهی از منکر، شرط است معروفی که به آن امر می‌شود، از واجبات (امور واجب) باشد و همین طور منکری که از آن نهی می­شود، از مُحرّمات (امور حرام) باشد.
شایان ذکر است، در مواردی که انجام معروف، مستحب یا انجام منکر، مکروه است، امر به معروف و نهی از منکر مستحب می‌باشد.
البتّه در امر به معروف و نهی از منکر نسبت به مستحبات و مکروهات، لازم است شخصیّت فردی که مورد امر و نهی قرار می‌گیرد، در نظر گرفته شود که اذیّت نشده و به او اهانت نگردد. همچنین، نباید در امر به مستحبات و نهی از مکروهات، زیاد سخت‌گیری شود که سبب انزجار فرد از دین و برنامه‏های دینی گردد.
شرط دوّم: معروف و منکر را - هرچند به‌طور اجمالی - بشناسد ← → شرایط واجب شدن امر به معروف و نهی از منکر
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français