پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (2)

دستۀ اوّل ← → چند مسألۀ متفرّقه در مورد بعضی از معروف‌ها و منکر‌های دیگر

رعایت و مخالفت قوانین و مقرّرات

قوانین و مقرّرات، سه دسته است؛ حکم لزوم یا عدم لزوم رعایت هر یک از این سه دسته، در مسائل ذیل بیان می‌گردد:
دستۀ اوّل ← → چند مسألۀ متفرّقه در مورد بعضی از معروف‌ها و منکر‌های دیگر
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français