پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (2)

درآمدهای اتّفاقی افراد شاغل ← → افرادی که درآمد کسبی آنان در مواقع خاصّی از سال است

افرادی که اموالشان را به مضاربه یا اجاره و مانند آن داده‌اند

مسأله 568. فردی که خودش اشتغال به کاری ندارد، ولی سرمایه­ای دارد که آن را به مضاربه و مانند آن داده یا آن را به عنوان سرمایه‌گذاری وکالتی مطابق عقود اسلامی در بانک و مانند آن گذاشته و یا منزل یا مغازه­ای دارد که آن را به اجاره داده است و از این راه کسب درآمد می­کند، چنانچه درآمد حاصل از آن قابل توجّه باشد - که توضیح آن در مسألۀ قبل بیان شد - شاغل محسوب می­شود و باید احکام خمسی شاغلین را رعایت نماید.
درآمدهای اتّفاقی افراد شاغل ← → افرادی که درآمد کسبی آنان در مواقع خاصّی از سال است
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français