پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (2)

افرادی که اموالشان را به مضاربه یا اجاره و مانند آن داده‌اند ← → فرد شاغلی که چند نوع کسب دارد

افرادی که درآمد کسبی آنان در مواقع خاصّی از سال است

مسأله 567. کسانی که درآمد آنان در مواقع خاصّی از سال می‌باشد، مانند برخی از اهل منبر و برخی از باغداران و کشاورزان، اگر مجموع درآمد کسبی آنها در طول یک سال نسبت به مخارج و مصارف سالیانۀ ‌آنها مقدار قابل توجّهی باشد، شاغل محسوب می‌شوند و نمی‌توانند برای هر درآمدی، سال خمسی جداگانه‌‌‌ای قرار دهند.
افرادی که اموالشان را به مضاربه یا اجاره و مانند آن داده‌اند ← → فرد شاغلی که چند نوع کسب دارد
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français