پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (2)

پرداخت خمس هنگام حصول درآمد، ‌قبل از فرا رسیدن سال خمسی ← → شک در فرا رسیدن سال خمسی

فرا رسیدن سال خمسی با فوت فرد

مسأله 581. اگر فرد درآمدی به دست آورد و در بین سال بمیرد، مقداری از درآمدش که تا موقع وفات وی صرف در مؤونه شده است خمس ندارد، ولی واجب است خمس درآمد باقیماندۀ او بدون انتظار کامل شدن سال، فوراً پرداخت شود و مخارج بعد فوت مانند هزینۀ کفن و دفن و مراسم ترحیم از درآمد باقیمانده قابل کسر نمی‌باشد.
البتّه اگر میّت از کسانی بوده که عمداً خمس نمی‌داده و وصیّت به دادن خمس هم ننموده است، پرداخت خمس درآمدهایش بر ورثه واجب نیست.
پرداخت خمس هنگام حصول درآمد، ‌قبل از فرا رسیدن سال خمسی ← → شک در فرا رسیدن سال خمسی
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français