پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (2)

درآمد حاصل از فروش خون یا اعضای بدن ← → درآمدهایی که خمس آنها واجب است

برخی از موارد استثنا یا عدم استثنا از پرداخت خمس و احکام آن / مهریّه، عوض خلع؛ دیه

مسأله 586. مهریّه‌ای را که زن می‌گیرد، و مالی را که مرد، عوض طلاق خلع دریافت می‌کند و نیز دیۀ شرعی دریافتی، چه دیۀ عضو باشد - مانند‌ دیه‌ای‌که بابت شکستن دست یا پا دریافت می‌شود - و چه دیۀ نفس (دیۀ قتل) باشد، حتّی در صورتی که سال بر آن بگذرد، خمس ندارد.
درآمد حاصل از فروش خون یا اعضای بدن ← → درآمدهایی که خمس آنها واجب است
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français