پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (2)

مغازه ­ای که ترقّی قیمت پیدا کرده و با مغازۀ دیگر معاوضه شده (طاق زده شده) ← → نکته‌ای در کیفیّت محاسبۀ خمس ترقّی قیمت مال مخمّس

ترقّی قیمت در ساخت و ساز آپارتمان

مسأله 654. اگر انسان اموال مخمّس یا در حکم مخمّسی در اختیار داشته که با بخشی از‌ آن، زمینی را خریداری نموده و قصد داشته باشد با قسمت دیگر از ‌آن اموال، چند واحد مسکونی آپارتمان در آن زمین در طیّ چند سال - مثلاً سه سال - احداث نماید و بعد از ساخت آپارتمان­ها - مثلاً در سال چهارم - اقدام به فروش آنها نماید، چنانچه قیمت زمین در بین ساخت و ساز ترقّی نماید، از آنجا که قصد فروش زمین را قبل از اتمام ساخت آپارتمان­ها نداشته، ترقّی مذکور خمس ندارد؛
امّا بعد از فروش آنها، ترقّی قیمت مذکور، جزء درآمد سال فروش محسوب می‌شود که اگر صرف در مؤونه نشود، خمس دارد.[1]

[1]. البتّه اگر ترقّی قیمت، ناشی از تورّم و کاهش ارزش پول باشد، حکم ویژه­ای دارد که در مسألۀ «647» بیان شد.
مغازه ­ای که ترقّی قیمت پیدا کرده و با مغازۀ دیگر معاوضه شده (طاق زده شده) ← → نکته‌ای در کیفیّت محاسبۀ خمس ترقّی قیمت مال مخمّس
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français