پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (2)

خمس واحد آپارتمانی که با واگذاری منزل مؤونه به پیمانکار احداث شده ← → ترقّی قیمت در ساخت و ساز آپارتمان

مغازه ­ای که ترقّی قیمت پیدا کرده و با مغازۀ دیگر معاوضه شده (طاق زده شده)

مسأله 655. اگر فردی مغازه­اش را که با پول مخمّس یا در حکم مخمّس مانند ارث خریداری نموده[1] و پس از آن ترقّی قیمت پیدا کرده، با مغازۀ دیگری که قصد دارد به عنوان محلّ کسب از آن استفاده نماید، معاوضه کند و طاق بزند،[2] مغازۀ جدید خمس ندارد؛
مگر آنکه معاوضه مشتمل بر نوعی ارفاق مالی باشد و فرد بدون پرداخت مبلغ اضافی، مغازه­اش را با مغازۀ با ارزش­تری معاوضه کرده باشد که در این صورت، مغازۀ جدید بالنسبه به مقدار ما به التفاوت از درآمد سال معاوضه محسوب می‌شود و پرداخت خمس مقدار تفاوت از آن به نرخ روز واجب می­باشد؛
امّا اگر فرد با پرداخت ما به التّفاوت، مغازه­اش را با مغازۀ با ارزش­تری طاق زده است، چنانچه ما به التفاوت را از درآمد بین سال خویش پرداخت کرده، همان حکم را دارد و اگر ما به التّفاوت را با مال مخمّس یا در حکم مخمّس پرداخته، مغازۀ مذکور خمس ندارد.
این حکم، در مورد سایر ابزارهای کار - غیر از مغازه - نیز جاری است.

[1]. یا اینکه مغازه را با پول بین سال خریده و خمس مغازه را پرداخت کرده باشد.
[2]. بدون آنکه مغازۀ خویش را به پول بفروشد و مغازه دیگر را با پول بخرد.
خمس واحد آپارتمانی که با واگذاری منزل مؤونه به پیمانکار احداث شده ← → ترقّی قیمت در ساخت و ساز آپارتمان
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français