پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (2)

خمس منزلی که زمین و مصالح آن با مال مخمّس تهیه شده، ولی هزینۀ ساخت آن با درآمد بین سال بوده ← → خمس ترقّی قیمت مغازه به جهت تعمیرات و مانند آن

ترقّی قیمت ملک به جهت دریافت مجوّز تجاری برای آن

مسأله 658. اگر کسی که خمس مغازه‌اش را پرداخت کرده[1] و آن را به قصد فروش نگه نداشته باشد، در صورتی که مبلغی را از درآمد بین سال برای دریافت مجوّز تجاری هزینه­ نماید و بدین سبب، قیمت مغازه افزایش ­یابد، لازم است خمس ترقّی قیمت مذکور را در انتهای سال خمسی بپردازد.

[1]. همان.
خمس منزلی که زمین و مصالح آن با مال مخمّس تهیه شده، ولی هزینۀ ساخت آن با درآمد بین سال بوده ← → خمس ترقّی قیمت مغازه به جهت تعمیرات و مانند آن
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français