پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (2)

خرید کالا بالذمّه و پرداخت بدهی آن از مال خمس نداده ← → شرایط مربوط به جواز تأخیر در پرداخت خمس با اجازه حاکم شرع

خرید کالا با عین پول خمس نداده

مسأله 726. اگر فرد با عین پولِ خمس نداده[1] جنسی را بخرد، یعنی به فروشنده بگوید: «این جنس را با همین پول می‌خرم»، چنانچه فروشنده شیعۀ دوازده امامی باشد، معامله صحیح است و فروشنده می‌تواند در تمام آن پول تصرّف نماید؛[2]
ولی به جنسی که خریدار با این پول خریده، خمس تعلّق می‌گیرد و وی موظّف است خمس کالا را به قیمت فعلی آن بپردازد.[3]

[1]. منظور از مال خمس نداده، درآمدی ‌است که سال خمسی ‌بر آن گذشته و خمس آن پرداخت نشده است.
[2]. توضیح بیشتر در این زمینه و نیز بیان یک استثنا در این مورد (مورد غفلت از پرداخت خمس) در مسألۀ «729» ذکر می­شود.
[3]. امّا اگر فروشنده شیعۀ دوازده امامی ‌نباشد، تصحیح یک پنجم معامله با اجازۀ حاکم شرع، امکان‌پذیر است.
خرید کالا بالذمّه و پرداخت بدهی آن از مال خمس نداده ← → شرایط مربوط به جواز تأخیر در پرداخت خمس با اجازه حاکم شرع
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français