پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (2)

برخی از آثار تأخیر در پرداخت خمس ← → شراکت با کسی که خمس نمی‌دهد

تصرّف وکیل در مالی که به آن خمس تعلّق گرفته است

مسأله 731. اگر فردی که عقیده به خمس ندارد یا خمس بده نیست، مالی را که به آن خمس تعلّق گرفته در اختیار شخصی که شیعۀ دوازده امامی است قرار دهد و وی را وکیل کند تا آن را بفروشد یا اجاره دهد، قبول وکالت مذکور و فروش یا اجاره دادن آن مال برای وکیل اشکال ندارد و گناه ندادن خمس بر عهدۀ موکّل است.[1]

[1]. شایان ذکر است، این مسأله و مسألۀ قبل از مصادیق مسألۀ «729» می­باشد، که به جهت کثرت ابتلا به عنوان مسألۀ مستقل ذکر شده است.
برخی از آثار تأخیر در پرداخت خمس ← → شراکت با کسی که خمس نمی‌دهد
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français