پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (2)

تصرّف وکیل در مالی که به آن خمس تعلّق گرفته است ← → تصرّف یا استفاده از اموال کسانی که خمس نمی‌دهند

شراکت با کسی که خمس نمی‌دهد

مسأله 730. اگر شیعۀ دوازده امامی با فردی که عقیده به دادن خمس ندارد یا خمس بده نیست شریک باشد، چنانچه وی خمس سهم مشاع خویش از درآمد را بپردازد و شریک او، خمس سهم مشاع خود از درآمد را نپردازد و آن شریک در سال خمسی بعد، از مالی ‌که خمس آن را نداده برای سرمایۀ شرکت بگذارد، تصرّف شیعۀ دوازده امامی که خمس درآمدش را پرداخت نمـــوده، در مال مشتــرک (مشاع) اشکالی ندارد[1] و این حکم در مورد مال مضاربه و مانند آن نیز جاری می‌شود.

[1]. همان.
تصرّف وکیل در مالی که به آن خمس تعلّق گرفته است ← → تصرّف یا استفاده از اموال کسانی که خمس نمی‌دهند
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français